در تــ♥ــو .

مــی گویــند

 

نوشتــه هایــت زیباست

 

اگــر ...چشمهــای ِ "/ تــــو"/ را مــی دیدند

 

چــه مــی گفتنــد(؟

 


 

 

)

 

در تــ♥ــو ..

 

هـــزار مــزرعــه خشــخاش تــازه استـــــ

 

..

 


 

آدم بــــه / چـشــم هــای تــ♥ــو /


 

معــتاد مــی شـــود

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 34 بازدید
حسین

لینکی بلینک با عنوان وبم با چه اسمی بلینکمت یادت نره[چشمک]

قربان يوسفي درگاه

ثبت شدي لينك كنيم